Oyun Terapisi

İnsan yaşamının en önemli evresi çocukluk dönemidir. Bu dönem birey yaşamının özü ve kendini inşa ettiği hayat sürecinin başlangıç noktasıdır. Çocukluk dönemiyle beraber birey, öğrenme, gelişme ve deneyimin her alanda gerçekleştiği ve şekillendiği bir süreci yaşamaktadır. Çünkü çocukluk dönemi dünyanın ve yaşamın bir deney odası gibi olduğu ve bu odada oyun yolu ile keşfedip öğrenmenin gerçekleştiği bir evredir. Bu evrede çocuk, hayal gücü, haz duyma, ilişki içerisinde olma ve merak gibi birçok unsurdan beslenir. Bu unsurların içerisinde en önemli öğelerden biri ise oyundur. (Onur 2019)
Oyun, çocuğu anlamak, tanımak ve onunla çalışmak için tasarlanmış etkili bir aktivitedir. Aynı zamanda, çocuğun içsel kaynaklarını bize sunduğu bir sahnedir. Çocuk bunu yaparken, herhangi bir çaba ve sansür gerekmeksizin iç dünyasını bize açar. Oyun, psikoloji ile gelişim arasındaki önemli bir olgu olması sebebiyle birçok bilim insanının ilgisini çekmiş ve bu alanda çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. (Yılmaz,2021) Oyun terapisi, çocuğun kendini ve duygularını keşfettiği, içine dönebildiği, kendini ve çevresini daha iyi izleyip, yorumlayabildiği alandır. Terapistiyle kurduğu iletişimde, bastırdığı ya da farkında olmadığı tüm duyguların ortaya çıktığı bu süreçte, çocuk karşısında onu şartsız, koşulsuz kabul eden uzmanın varlığıyla güvende hisseder (Axline, 2019).Terapide çocuk kendini ifade
ederken, ortaya bazı temalar çıkabilir. Temalar, çocuğun olaylara olan bakış açısıdır

Onur, B. (2019). Değişen çağ değişen çocukluk. Ankara: İmge Kitabevi.
Axline, V.M. Oyun Terapisi. Çeviren: Baydoğan, M. Ankara: Panama Yayıncılık. 2019

Bunlardan Hoşlanabilirsin.