Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocukluk dönemi, etkileri yetişkinlik yaşantısında da süren oldukça önemli bir dönemdir. Araştırmalar, çocukluk döneminde öğrenilen bilgi ve deneyimlerin yetişkinlikte, bireyin kişilik özelliklerini, davranışlarını, öz güvenini, öz saygısını büyük ölçüde belirlediğini göstermektedir.  Çocukluk ve ergenlik danışmanlığı, zihinsel veya davranışsal problemler yaşayan çocuk ve ergenlerle birebir yürütülen danışmanlık hizmeti olarak tanımlanabilir. 

     Çocukta ya da ergende ortaya çıkmış problemler, çocuğun/ergenin yardım çağrısı olarak düşünülür. Çocuğun ya da ergenin yaşadığı problem “bir sıkıntım var, bunu kendi başıma çözemiyorum, desteğinize ihtiyacım var, yolunda gitmeyen bir şeyler var, bana yardım edin” çağrısıdır.

     Bu danışmanlık hizmetinde çocuk ya da ergenle problemlere yönelik birebir çalışılır ve bireylerin gelişimsel becerilerinin arttırabilmesi, sosyal ve duygusal açıdan güçlenebilmesi, yaşına ve gelişimine uygun olarak yaşayabilmesi, ailesi ve arkadaşlarıyla yaşayabileceği sıkıntıların üstesinden gelebilmesi, sağlıklı ve besleyici ilişkiler kurabilmesi amaçlanmaktadır. 

     Çocukluk çağının kişinin tüm yaşantısında etkili olduğu iyi bilinmektedir. Çocuk büyütülürken yapılan doğru bilinen yanlışlar, çocuğun bireysel gelişiminde oldukça hasar bırakabilmektedir. Çocuk veya ergen zihninin yetişkin zihni gibi çalışmadığının bilincinde olunmalı ve farklı bakış açılarından değerlendirilmelidir. Çocuğun ya da ergenin gösterdiği herhangi bir davranış bozukluğu arkasında başka bir sorunu barındırabilmektedir. Yaşanan problemlere karşı psikolog desteği ile sorunların anlaşılması ve zamanında çözüm bulunması çocuk veya ergenin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki mutlu çocuk mutlu aile, mutlu aile mutlu çocuk demektir.

Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

 • Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)
 • Davranış ve uyum problemleri
 • Risk içeren davranışlar
 • Sosyal beceri eksiklikleri
 • Bağımlılıklar
 • Ders başarısızlığı
 • Çekingenlik ve kendine güvensizlik
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • Alt ıslatma
 • İnatçılık
 • Parmak emme, tırnak yeme,
 • Kardeş kıskançlığı
 • Yeme problemleri
 • Konuşma bozuklukları
 • Gecikmiş konuşma
 • Tikler
 • Okul problemleri
 • Öğrenme performansını arttırma vb.

Bunlardan Hoşlanabilirsin.